EV VE BÜRO TAŞIMACILARI DERNEĞİ

Yönetim Kurulu Kararı

 

TOPLANTI TARİHİ                   : 08,06,2018

 

TOPLANTI NO                         : 2016806-001

 

TOPLANTIYA KATILANLAR     :  Engin Turhan           Nahit Doğan

                                              

Erol Karaaslan Savaş AslanTuran Doğançay

 

KARARLAR

           

           

            Derneğimiz 2016-2017Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 26Haziran  2018Salıgünü Saat 13:00 de dernek merkezi olan İnönü Mahallesi Batı Bulvarı No: 83 (Eski 1695 Cadde No:9)  Batıkent Yenimahalle ANKARA adresinde, aşağıda belirtilen gündemle yapılmasına,

 

            İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde genel kurulun 08 Ağustos  2018Carşamba Günü Saat 14:00 aynı yerde ve aynı gündemle yapılmasına,

 

            Dernek üyelerine toplantının dernek internet sitesi üzerinden ilan edilerek bildirilmesine

 

            Karar verilmiştir.

 

 

 

EV VE BÜRO TAŞIMACILARI DERNEĞİ

26 Haziran 2018 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL

GÜNDEMİ

 

01-  Açılış ve Yoklama

02-  Divan Başkanlığı Seçimi

03-  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

04-  Yönetim Kurulu Başkanı açılış konuşması

05-  Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Okunması, Müzakeresi

06-  Denetim Kurulu Raporunun Okunması, Müzakeresi

07-  2016-2017 Yılları Bilançosunun Okunması Müzakeresi

08-  2016-2017Yılları Gelir Tablosunun Okunması Müzakeresi

09-  2016-2017Yılları Faaliyetinden ötürü  Yönetim Kurulu Üyelerinin  İbrası,

10-  2018-2019 YıllarıTahmini Bütçenin Görüşülmesi ve Onayı

11-  Dernek Organlarının Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçimi

a.     Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi   -5 Asıl 5 Yedek

b.    Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi - 3 Asıl 3 Yedek

c.     DisiplinKurulu Üyelerinin Seçimi- 3 Asıl 3 Yedek

12-  Dilek ve Temenniler

13-  Kapanış

 

 

 Başkan                       ÜyeÜye      Üye                  Üye

ENGİN TURHAN      NAHİT DOĞAN      EROL KARAASLAN     SAVAŞ ASLAN            TURAN DOĞANCAY